Belastingaangifte indienen

 

  • Aangifte Omzetbelasting
  • Aangifte Loonbelastingen
  • Aangifte Vennootschapsbelasting
  • Aangifte Dividendbelasting
  • Online Fiscaal dossier

 

Voor het leiden van uw onderneming kan het voorkomen, dat er extra inzicht nodig is op gebied van belastingwetgeving. Er moeten immers ook belastingen betaald worden! Om belastingaangiften op de juiste manier in te dienen, en om belastingen op tijd af te dragen, zonder het risico op een naheffing of boete, is een grondige kennis van wet- en regelgeving vereist.

WG-F Administratie en Belastingadvies gebruikt een werkwijze, waarbij de geldende wetgeving door middel van interne standaarden wordt omgezet in een functionele werkwijze. Permanente opleiding en onderzoek zijn daarbij belangrijke bronnen, om fiscale risico’s te minimaliseren. Hierdoor wordt iedere situatie op een procesmatige manier beoordeeld, zodat er inzicht ontstaat, op welke gebieden uw onderneming om aandacht vraagt.

Het indienen van belastingaangiften gebeurt digitaal; u kunt via eHerkenning een machtiging geven om uw belastingaangiften online in te dienen bij de Belastingdienst. Heeft u een eenmanszaak? Dan kunt u via DigiD machtigen. Uw gegevens worden 7 jaar in een fiscaal dossier bewaard, die u zelf online kunt inzien.

 

 

Aangifte Omzetbelasting

 

Wanneer u goederen levert of diensten verricht aan afnemers, bent u (meestal) verplicht om omzetbelasting (Btw) te betalen. U moet op de factuur die u aan uw afnemer stuurt, Btw berekenen. Het totaal van alle Btw over een tijdvak, meestal eens per kwartaal, moet u aan de Belastingdienst afdragen. De Btw die u betaalt aan leveranciers, is daarvan aftrekbaar. Deze voorbelasting staat op de facturen en bonnen die u ontvangt bij een aankoop. Uw boekhoudpakket kan de totaalbedragen van de omzetbelasting uitrekenen, voor de Btw aangifte.

Indien u aan een buitenlandse ondernemer goederen levert of diensten verricht, wordt de Btw aan het buitenland verlegd. U berekent in dat geval op uw factuur 0% Btw aan uw afnemer (buiten de EU), of Btw verlegd (binnen de EU). De Btw heffing gaat in het buitenland verder, als de goederen over de grens zijn.

De Btw wordt berekend over 21% van het verkoopbedrag op de factuur. Voor bepaalde goederen en diensten, geldt een verlaagd tarief, waaronder de meeste voedingsmiddelen. Andere goederen en diensten zijn vrijgesteld, waaronder geneeskundige diensten en goederen, onderwijs en financiële diensten en verzekeringen. Meer hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

 

 

 

Aangifte Loonbelastingen

 

Wanneer u personeel in dienst heeft, bent u verplicht om ieder tijdvak een loonaangifte in te dienen. In de loonaangifte worden loonheffingen en premies berekend over het loon van de werknemer, waaronder de loonheffingen (loonbelasting en premies volksverzekeringen), de premies werknemersverzekeringen, en de premie Zorgverzekeringswet.

 

De verstrekkingen en vergoedingen die u aan uw personeel geeft, telt u bij het loon op, zoals maaltijden, de verstrekking van een zakelijke auto, of bedrijfskleding. Bepaalde noodzakelijke vergoedingen, zoals de reiskostenvergoeding, zijn onder voorwaarden  vrijgesteld. Andere vormen van loon, zoals pensioenaanspraken, worden op het loon ingehouden en worden bij uitkering belast. Let er op, dat vergoedingen en verstrekkingen aan personeel, die onder de werkkostenregeling vallen, tot een bepaald maximum onbelast zijn (de zgn. “vrije ruimte”). U betaalt een hoger tarief over het meerdere (80%).

 

 

 

Aangifte Vennootschapsbelasting

 

Indien de rechtsvorm van uw onderneming een rechtspersoon is, d.w.z. een besloten vennootschap (B.V.), een naamloze vennootschap (N.V.), een open commanditaire vennootschap (c.v.), stichting of vereniging, dan moet u jaarlijks de aangifte Vennootschapsbelasting indienen. Kleine stichtingen en verenigingen zijn vrijgesteld, als  hun fiscale winst maximaal €15.000,00 is.

 

In de aangifte Vennootschapsbelasting neemt u de balans en de verlies en winstrekening uit de jaarrekening over.  De resultaten van deelnemingen zijn, onder voorwaarden, vrijgesteld, zodat dubbele belastingheffing, bij de aandeelhouder en deelneming, wordt voorkomen.

 

Indien uw onderneming verliezen heeft geleden, kunt u in aanmerking komen voor verliesverrekening. Dit betekent, dat wanneer u een verlies lijdt, u dit resultaat, onder voorwaarden, kunt verrekenen met de winsten die u in andere jaren heeft behaald.

 

 

 

Aangifte Dividendbelasting

 

Indien uw onderneming winst heeft gemaakt, dan kunt u de winst uitkeren aan uw aandeelhouders. Over het dividend wordt 15% Dividendbelasting berekend. De Dividendbelasting is een voorheffing, d.w.z. de aandeelhouder die het dividend ontvangt, kan het bedrag in mindering brengen op de Inkomstenbelasting in box 2 .

 

 

Voor meer informatie over de organisatie van WG-F Administratie en Belastingadvies, kunt u verder lezen op de pagina Over WGF.

 

Terug naar het overzicht