Financiële rapportage

 

Om een goed financieel inzicht te hebben, ten behoeve van het besturen van uw onderneming, is het van belang dat er periodiek financiële informatie beschikbaar is. Hierdoor heeft u meer grip op de bijvoorbeeld de kasstromen, financiering, omzet en resultaten. Daarnaast is het van belang, dat er tussentijdse controles worden verricht, zodat de financiële informatie betrouwbaar is.

 

Overzicht

U kunt, naast uw jaarrekening, ieder halfjaar, kwartaal of maand een rapportage ontvangen, met daarin een resultatenrekening, kengetallen, en een opstelling van het vermogen van uw onderneming. Dit kan, indien u behoefte heeft aan extra inzicht  op maat, worden uitgebreid met o.a.:

  • een gedetailleerde uitleg van veranderingen,
  • een vergelijking met de begroting,
  • overzicht van kasstromen,
  • kostenplaatsenanalyse,
  • een analyse van de urenverantwoording t.o.v. de resultaten,
  • en een liquiditeitsprognose.

 

 

Voor meer informatie over de organisatie van WG-F Administratie en Belastingadvies, kunt u verder lezen op de pagina Over WGF.

 

Terug naar het overzicht