De jaarrekening opstellen

 

  • Samenstellen van uw jaarrekening
  • Enkelvoudige jaarrekening
  • Geconsolideerde jaarrekening
  • Jaarrekening deponeren
  • Advies
  • Online jaarrekeningdossier

 

Uw jaarverslag is, behalve een wettelijk verplicht document, ook een onmisbaar instrument voor het beheren van het vermogen van uw onderneming. WG-F Administratie en Belastingadvies heeft een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld, zodat uw jaarverslag wordt opgesteld volgens het Burgerlijk Wetboek 2: Titel 9.

 

Inhoud van de jaarrekening

Uw jaarrekening is het financiële gedeelte van het jaarverslag, en bestaat uit diverse onderdelen, waaronder de balans, verlies en winstrekening, de toelichting, de vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar, een uitleg van de financiële positie, en de overige gegevens. Bedrijven die een meerderheidsbelang hebben in andere bedrijven, zijn verplicht om een geconsolideerde jaarrekening te deponeren. Hierbij worden de jaarrekeningen van de groep, waaronder de moeder- en dochtermaatschappij(en), samengevoegd. Voor kleinere rechtspersonen gelden een aantal vrijstellingen voor het deponeren van de jaarrekening; zij kunnen een beknopte jaarrekening deponeren.

 

 

Controleren van uw administratie

Afhankelijk van diverse factoren, waaronder uw sector en bedrijfstak, rechtsvorm, bedrijfsgrootte en bedrijfsprocessen, wordt, voor het opstellen van de jaarrekening, uw administratie geanalyseerd en gecontroleerd. Dit alles wordt in een jaarrekeningdossier vastgelegd, dat voor u inzichtelijk is. Hierdoor geeft uw jaarverslag een duidelijk, vergelijkbaar en betrouwbaar beeld van de financiële situatie van uw onderneming. Uw jaarrekeningdossier kunt u online inzien; deze wordt 7 jaar voor u bewaard.

 

 

Standaard werkwijzen

WG-F Administratie hanteert, voor het contoleren van uw financiële administratie, modellen en werkprogramma’s, zodat uw jaarverslag en dossier op een gestructureerde wijze worden samengesteld. Door middel van risico-analyses worden deze modellen en werkwijzen opgesteld. Deze risico-analyses worden gemaakt, door middel van onderzoek naar wet- en regelgeving, kennis van markten, kennis van uw organisatie, en beoordeling van de financiële overzichten in uw boekhouding.

Een onderdeel van de werkwijzen en standaarden van WG-F Administratie en Belastingadvies, zijn de modellen van de vakgroep Fiscount, en de beroepsregeling Nadere Voorschriften voor Controle- en overige Standaarden, die ook door accountants gehanteerd worden.

 

 

Deponeren van uw jaarverslag

Het deponeren van jaarrekeningen gebeurt digitaal. U kunt een via eHerkenning een machtiging geven om via de website van de Kamer van Koophandel uw jaarrekening te deponeren: www.kvk.nl.

 

 

Tussentijdse cijfers

Voor meer financiële informatie is er de mogelijkheid voor het opstellen van tussentijdse rapporten. Hierdoor heeft de voordelen van de tussentijdse resultaten en balanspositie, in combinatie met een voorbereidend controlewerkzaamheden voor de jaarafsluiting. Zo bent u na het einde van het boekjaar eerder voorzien van een jaarrekening. Lees verder over dit onderwerp op de pagina Financiële rapportage.

 

 

Voor meer informatie over de organisatie van WG-F Administratie en Belastingadvies, kunt u verder lezen op de pagina Over WGF.

 

Terug naar het overzicht