Salarisverwerking en de loonaangifte

 

  • Verwerking en controleren van uw loonadministratie
  • Opstellen van loonstroken en jaaropgaven
  • Aangifte Loonheffingen
  • Voorbereiden van betalingen aan personeel en Belastingdienst
  • Online salarisdossier

 

Belastingwetgeving op gebied van salarisverwerking is een uitgebreid vakgebied, waarbij er regelmatig wijzigingen plaatsvinden. Dit vraagt om extra aandacht voor het op de hoogte zijn van de meest recente wetgeving.

De administratieve verplichtingen, die u als werkgever heeft voor uw personeel, waaronder: het opstellen en bewaren van arbeidsovereenkomsten, het verwerken van de loonadministratie, het opstellen van loonstroken, het indienen van loonaangiften, en het beheren van een fiscaal loondossier, vragen om een groot aantal taken, die zorgvuldig uitgevoerd moeten worden. Door aandacht voor het administratieve proces van uw loonadministratie, kunt u meer zekerheid hebben, over de betalingen aan uw personeel en de Belastingdienst.

Via salarissoftware kunt u maandelijks de lonen voor uw werknemers in de loonadministratie verwerken. Er zijn diverse softwarepakketten verkrijgbaar voor salarisverwerking, waaronder online en offline pakketten, met diverse mogelijkheden, van digitale aangiften, tot online dossiers.

Het indienen van loonaangiften gebeurt digitaal. U kunt via eHerkenning een machtiging geven om uw loonaangiften online in te dienen bij de Belastingdienst. Uw gegevens worden 7 jaar bewaard, die u via uw online loondossier kunt inzien.

 

 

Voor meer informatie over de organisatie van WG-F Administratie en Belastingadvies, kunt u verder lezen op de pagina Over WGF.

 

Terug naar het overzicht