Risicobeheersing

 

Het beheersen van risico’s is voor WG-F Administratie en Belastingadvies een voorwaarde, zodat u niet voor onverwachte problemen komt te staan. WG-F doet er alles aan om te garanderen dat uw administratie:

  • voldoet aan alle wet- en regelgevingen,
  • veilig bewaard wordt,
  • de administratie juist, volledig en op tijd is verwerkt,
  • en uw aangiften en jaarrekening binnen de verplichte termijnen zijn verstuurd.

 

Uw administratie wordt door WG-F gecontroleerd volgens een risico-gebaseerde werkwijze, en via elektronische dossiervorming vastgelegd. Hierdoor is uw dossier altijd inzichtelijk, en op tijd beschikbaar, wanneer u, uw kredietverstrekker, de Belastingdienst, of controlerend accountant, daar om vraagt. WG-F Administratie en Belastingadvies is bij de Belastingdienst ingeschreven als intermediair (belastingconsulent).

 

Terug naar het overzicht